One Fashion Outlet Voderady – keď na projekte naozaj záleží

Zopár užitočných informácií pre tých, ktorí už niekedy premýšľali nad zriadením obchodných priestorov v nákupných centrách.

One Fashion Outlet Voderady – keď na projekte naozaj záleží

Jeseň 2013 sa pre nás niesla v znamení prác na ojedinelom projekte prvého slovenského outletového obchodného centra. Bola to pre nás zaujímavá skúsenosť a radi by sme sa s vami o ňu podelili. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí už niekedy premýšľali nad začatím alebo rozšírením svojho podnikania a plánovali zriadenie nových obchodných priestorov v obchodných centrách, tak sme pre vás pripravili zopár užitočných informácií.

Samotné otvorenie nových obchodných priestorov so sebou prináša množstvo problémov, ktoré musí podnikateľ ešte pred ich otvorením vyriešiť. Vedzte, že množstvo vecí sa bude dolaďovať za behu, no niektoré musia byť už kompletne doriešené pred samotným otvorením. Jednou z nich je aj projektová dokumentácia, od ktorej sa potom odvíja celá realizačná fáza. Musí okrem iného zohľadňovať aj požiadavky obchodného centra, legislatívne predpisy a musí byť v súlade technickými normami. Hlavnou výhodou je, že na základe projektovej dokumentácie je možné detailne rozplánovať náklady na realizáciu. Jednotlivé časti celého projektu realizované podľa takejto dokumentácie sú efektívnejšie koordinované, finančne menej nákladné a hlavne výsledný efekt zaručuje, že všetko je v súlade s predstavami investora. Z toho vyplýva, že mať kvalitne spracovanú projektovú dokumentáciu ešte pred začatím stavebných prác je naozaj výhodou. Pozrime sa teda, čo všetko je potrebné riešiť počas projektovania v závislosti na type podnikania.

Franšíza a korporátna identita

Ak vstupujete už do zabehnutého obchodného systému, je veľmi pravdepodobné, že spolu s licenciou už získavate aj korporátnu identitu. To je výborný začiatok. Niekto si už dal tú námahu a vypracoval za vás základné prvky dizajnu. Korporátna identita väčšinou okrem iného veľmi detailne popisuje dizajnové a architektonické prvky, použité farby a materiály, zariadenie, logá a marketingové materiály. Vašou úlohou bude zladiť obchodné priestory s výzorom danej značky a reprezentovať predpísaný vzhľad. Je dokonca pravdepodobné, že s licenciou dostanete aj vzorovú dokumentáciu. Nevýhodou však býva, že väčšina značiek má svoje korene v zahraničí a teda aj samotná dokumentácia je vo väčšine prípadov v cudzom jazyku a zohľadňuje zahraničné normy a zákony. V tom prípade je nutné vypracovať architektonický návrh v súčinnosti s architektom franšízu, preložiť, technicky doriešiť a prispôsobiť dokumentáciu miestnym podmienkam. Väčšinou sa prispôsobuje zariadenie priestorov, navrhuje a vyrába sa nábytok na mieru, upravuje sa dispozičné riešenie, navrhuje sa osvetlenie, projektuje elektroinštalácia a ďalšie súvisiace profesie. Úlohou architekta je nadviazať na dáta, ktoré ste dostali, zabezpečiť ich zapracovanie do návrhu a skoordinovať všetko tak, aby výsledkom bola dokonalá korporátna identita, dodržiavajúca požiadavky danej značky a zároveň aj všetky už zmienené predpisy.

 • Marina Militare Voderady
 • Marina Militare Voderady
 • Marina Militare Voderady
 • Marina Militare Voderady
 • Marina Militare Voderady
 • Marina Militare Gaudi Voderady
 • Gaudi Voderady
 • Mustang Voderady
 • Mustang Voderady
 • Mustang Voderady
 • Marc Picard Voderady
 • Puma Voderady

Vlastná značka

V prípade, že si budujete vlastnú značku, nemusíte strácať čas upravovaním preddefinovaného dizajnu. To môže byť do určitej miery výhoda. Zákony a normy samozrejme platia aj vo vašom prípade, ale už je tu o niečo menej vecí, na ktoré musíte prihliadať. Predpokladajme, že ako začínajúca značka začínate úplne od nuly. Máte iba víziu. Na tú je najlepšie nadviazať vizuálnym návrhom, ktorý vzniká v určitých krokoch. Väčšinou je k dispozícii iba prázdny priestor, takže je dobré zvoliť tematickú myšlienku, ktorou sa bude dizajn a architektúra inšpirovať. Na základe zameraného stavu sa potom pripraví detailná projektová dokumentácia zahŕňajúca dispozičné rozvrhnutie priestorov podľa ich budúcej funkcie, zapracovanie prvkov ako je osvetlenie a ostatné vybavenie vrátane už spomínanej elektroinštalácie a ďalších súvisiacich prorfesií. Nakoniec sa doladí celkový farebný vzhľad a materiály. V takomto prípade je vypracovaná kompletná dokumentácia, vrátane vizualizácii a interiérového dizajnu.

Vo Voderadoch sme mali tú možnosť pracovať na oboch typoch projektov. Pred samotným dokončením stavby outletu nás oslovil jeden z prvých nájomníkov, spoločnosť Mustang. Snažili sme sa splniť všetky želania v duchu nášho kréda ponúknuť vždy niečo naviac. Spokojnosť prvého investora nám otvorila možnosť podieľať sa následne aj na ďalších projektoch. Rozbehla sa spolupráca s viacerými svetoznámymi značkami z Anglicka, Talianska, Nemecka, ale aj z Rumunska a Turecka. Nakoniec sa číslo zastavilo na 15 projektoch. Do každého z nich sme vložili maximum a sme radi, že sa všetko úspešne podarilo k spokojnosti investorov. Obchodné priestory tak mohli privítať svojich prvých zákazníkov ešte pred koncom roku 2013.

Ak sa tam niekedy vyberiete, tak prajeme prijemné nakupovanie a nezabudnite si všimnúť aj tieto značky :-)

Prevadzky vo OFO Voderady

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Hlavný projektant

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Hlavný projektant

Ďalšie články

Ako vzniká fínske bývanie na zelenej lúke

Ako vzniká fínske bývanie na zelenej lúke

Vízia spoločnosti

Vízia spoločnosti

One Fashion Outlet Voderady – keď na projekte naozaj záleží

One Fashion Outlet Voderady – keď na projekte naozaj záleží

Kontakt

 • Archstyl architekti
 • Černyševského 26
 • 851 01 Bratislava

Jazyk

Vaše zdravie je vždy na prvom mieste

S našimi dizajnérmi sa teraz môžete porozprávať aj formou videohovoru.

Dohodnúť si termín