Projekčná činnosť

Venujeme pozornosť každému jednému detailu, pretože kvalitná projektová dokumentácia je základom pre úspešnú realizáciu.


Hoci si to možno ani neuvedomujeme, architektúra je súčasťou nášho každodenného života. Mnohokrát sme obklopení nápaditými riešeniami architektov, ktoré by však bez adekvátnej technickej podpory nikdy nemohli vzniknúť.

Ak ste si pri pohľade na nejakú zaujímavú budovu položili otázku: Ako je to vôbec možné? Odpoveď na ňu by bola jednoznačná. Jedná sa o prepojenie vízie architekta a technických riešení inžinierov, ktoré ju pretvoria do reality.

Základnou filozofiou fungovania archstylu je prepojenie týchto dvoch disciplín, kreatívnej a technickej v rámci jedného tímu. Všetky nápady a riešenia, vstupujúce do procesu tvorby, tak vieme veľmi efektívne koordinovať a celý proces výrazne zefektívniť.

Pri tvorbe sa spoliehame na najnovšie aplikácie používajúce technológiu BIM projektovania v 3D priestore, ktoré nám umožňujú efektívne vytvárať projektovú dokumentáciu, v prípade zmien ju flexibilne upravovať a zároveň vytvárať podklady pre rôzne stavebné profesie. V tomto prostredí takisto analyzujeme a optimalizujeme konštrukčnú stránku budovy a aj jej energetické parametre.

Na prvý pohľad to tak nemusí vyzerať, ale budovy sú zložité objekty a ich návrh si vyžaduje spojenie mnohých technických disciplín. My našim klientom radi veci uľahčujeme, a preto im ponúkame v rámci zjednodušenia celého procesu vypracovanie kompletnej dokumentácie zahŕňajúcej elektroinštaláciu, zdravotechniku, vykurovanie, požiarnu bezpečnosť stavieb, nosné konštrukcie, inteligentné systémy a iné.

Z našich skúseností vieme, že kvalitne spracovaná projektová dokumentácia je základom pre úspešnú realizáciu. Náš tím architektov a inžinierov je pripravený pomôcť a poradiť na ceste k Vášmu novému investičnému zámeru.

BIM projektovanie

(z anglického Building Information Modeling)
je informačné modelovanie budovy. Je to softvér, ktorý popri klasických metódach navrhovania ponúka možnosť analyzovať, simulovať a optimalizovať návrhy budov, efektívne vytvárať projektovú dokumentáciu a zhromažďovať množstvo rôznych informácii o budove, ktoré potom slúžia pri jej stavbe alebo prevádzke.

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Hlavný projektant

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Ľuboš Kamenický

Hlavný projektant

Ako prebieha tvorba projektu

Postup pri príprave projektovej dokumentácie sa skladá z niekoľkých fáz. Pozrime sa spolu na to ako jednotlivé fázy prebiehajú.

Projekt pre stavebné povolenie

Najprv vypracujeme v súlade s architektonickým návrhom tento základný dokument, ktorý využijete pri získaní povolenia na realizáciu stavebného zámeru.

Realizačný projekt

Následne vypracujeme detailnú dokumentáciu priamo pre potreby jednotlivých stavebných profesii. Jej súčasťou je navyše súpis materiálu a prác, na základe ktorého sa vypočítajú náklady na realizáciu.

Manažment

Zhotovením projektu pre nás práca nekončí, pretože sa na nás môžete spoľahnúť aj pri realizácii. Vykonávame autorský dozor a koordinujeme realizáciu stavby tak, aby bol výsledok presne podľa Vašich predstáv.

Stavte na istotu

Nechajte si vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu a zefektívnite celý proces realizácie.

Ušetrite si čas i peniaze. Dodáme Vám kompletnú projektovú dokumentáciu potrebnú k realizácii investičného zámeru. U nás sa nemusíte obávať, že Vás na konci bude čakať nepríjemné prekvapenie. Celý proces máme pod kontrolou, od návrhu až po realizáciu. Koordinujeme dodávateľov i rozpočet a zaručujeme, že zrealizované dielo bude presne podľa toho, na čom sme sa dohodli.

Mám záujem o projekt


Povedali o nás

“Rozhodujúcim faktorom bol pre nás výber partnera, ktorý dokáže nielen technicky vypracovať projekt nájomnej jednotky, ale aj všetko zmanažovať a dotiahnuť do úspešného konca.”

Realiz, a.s.

Hlavný developer, Outlet Voderady

Kontakt

  • Archstyl architekti
  • Černyševského 26
  • 851 01 Bratislava

Jazyk

Vaše zdravie je vždy na prvom mieste

S našimi dizajnérmi sa teraz môžete porozprávať aj formou videohovoru.

Dohodnúť si termín